เทศบาลร่วมร้องเพลง "สามัคคีประเทศไทย" ในกิจกรรมปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี


นายชิตชัย จิวะตุวินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลบางสะพานน้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ร่วมร้องเพลงสามัคคีประเทศไทย

Warning: fopen(./data/26.dat): failed to open stream: Permission denied in /home/saphannoi/domains/bangsaphannoicity.go.th/public_html/clipvideo/view.php on line 92 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/saphannoi/domains/bangsaphannoicity.go.th/public_html/clipvideo/view.php on line 93 Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/saphannoi/domains/bangsaphannoicity.go.th/public_html/clipvideo/view.php on line 94 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/saphannoi/domains/bangsaphannoicity.go.th/public_html/clipvideo/view.php on line 95 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/saphannoi/domains/bangsaphannoicity.go.th/public_html/clipvideo/view.php on line 96