เทศบาลตำบลบางสะพานน้อยเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งแรก


เทศบาลตำบลบางสะพานน้อยเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย

Warning: fopen(./data/21.dat): failed to open stream: Permission denied in /home/saphannoi/domains/bangsaphannoicity.go.th/public_html/clipvideo/view.php on line 92 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/saphannoi/domains/bangsaphannoicity.go.th/public_html/clipvideo/view.php on line 93 Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/saphannoi/domains/bangsaphannoicity.go.th/public_html/clipvideo/view.php on line 94 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/saphannoi/domains/bangsaphannoicity.go.th/public_html/clipvideo/view.php on line 95 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/saphannoi/domains/bangsaphannoicity.go.th/public_html/clipvideo/view.php on line 96